Predaj okien a dverí, zasklievanie lódžií, Predaj a montáž garážových brán

Kariéra

 

Vážený uchádzač o zamestnanie,

 

na tejto stránke budeme pravidelne v súlade s plánom práce a potrebami našej spoločnosti zverejňovať ponuky voľných pracovných miest.

 

Výber uchádzačov bude realizovať konateľ spoločnosti formou konkurzného konania z radov záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavky pre obsadenie voľných pracovných miest.

 

Ak spĺňate požadované vzdelanostné a kvalifikačné požiadavky na zverejnené pracovné miesta, odporúčame vám reagovať len na dole uvedené ponuky zaslaním žiadosti a profesijného životopisu na e-mailovú adresu slovsystem@slovsystem.sk, alebo poštou na adresu:

 

 

SLOVSYSTÉM s. r. o.
Krivá 13
040 01 Košice

 


Voľné pracovné miesta:

 

 

Kontakt

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

SLOVSYSTÉM s.r.o.

Krivá 13, 040 01 Košice
IČO: 36767093
IČ DPH: SK 2022362562
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I., Odd.: Sro, vložka číslo 19710/V
Bankové spojenie - Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo účtu 449289078/0900

Tel/fax:    055/ 622 03 53
Mobil: 0915 565 558
Mail: slovsystem@slovsystem.sk