• image
  • image
  • image

POPIS PROJEKTU

Na miestom úrade vo Vajkovciach sme osadili kvalitné plastové okná v pôvodnom štýle delenia okenného rámu. Tým celková obnova budovy dostala konečnú podobu.

  • Klient: Miestny úrad Vajkovce
  • Čas: Apríl 2019