Rolovacia mreža je určená k ochrane výloh, dverí, okien a pasáží pred neoprávneným vniknutím. Plní najmä bezpečnostnú funkciu, ale ponúkame vám veľký výber z mnohých typov, preto sa môžu stať aj zaujímavou estetickou súčasťou stavby. Dodávame ich vo viacerých verziách, a to podľa triedy odolnosti voči vlámaniu, priepustnosti vzduchu, použitého druhu pohonnej jednotky, ako aj podľa dostupných vzorov a farebných úprav.

Podobne, ako v prípade rolovacích brán, hlavná prednosť rolovacích mreži spočíva v ich konštrukčnom riešení, ktoré umožňuje využiť úžitkovú plochu objektu po oboch stranách mreží, vrátane stropu.

Rolovacie mreže z našej ponuky: