Jedným zo širokej ponuky našej spoločnosti je aj zasklievanie lodžií a balkónov. Ponúkame našim zákazníkom rôzne možnosti a spôsoby zasklenia lodžie alebo balkónu za priaznivé ceny. Ak sa rozhodujete pre zasklenie, pomôžeme vám vybrať to najvhodnejšie riešenie práve pre vás. Výhody, ktoré zasklením získate:

  • zväčšenie obytnej plochy a jej celoročné využitie – zasklením lodžie či balkónu získate ďalší obytný priestor, ktorý bolo pred zasklením možné použiť iba v letných mesiacoch
  • minimalizácia tepelnej straty – zasklenie balkónu alebo lodžie šetrí vaše budúce náklady na vykurovanie
  • ochrana proti nepriazni počasia, hluku, prachu a exhaláciám
  • ochrana proti zlodejom – použitie bezpečnostnej výplne a uzamknutie sa stane prekážkou proti vlámaniu.

Typu zasklievania lodžie a balkónu z našej ponuky: